Kroz igru uključite vašeg mališana u kućne poslove.
Psiholozi tvrde da je obavljanje kučnih poslova važan deo razvoja svakog deteta.
Jer kroz uključivanje u kućne poslove dete razvija osećaj odgovornosti, stiče
samostalnost i uči da brine o sebi i drugima; Tako će mu biti lakše da savlada
obaveze koje ga očekuju u školi i u životu. Osim toga, osećaće će se kao važan
član porodice.

Detetu treba davati zadatke ali i voditi računa o njegovoj bezbednosti.
Ako ga uključite u svakodnevne obaveze ubrzo će vašem detetu to postati rutina.

Tako zajedno možete brisati prašinu sa površina koje su dostupne detetu.
Neka vam mališan pomogne u kuvanju, slaganju rublja ili recimo čišćenju
kupatila. Tako ćete ga naučiti da svi ukućani treba ravnopravno da učestvuju
u kućnim poslovima.
Za dobro obavljen posao možete nagraditi mališana.

U uzrastu od 2-3 godine trebalo bi da dete samo bira svoju garderobu, sreðuje
sobu ili slaže igračke. Isto tako hranjenje domaćih ljubimaca može biti njegov
zadatak, kao i neki drugi poslovi.

Kućni poslovi mogu postati igra u kojoj će deca uživati. Deca vole da oponašaju
odrasle i upijaju sve što vide od odraslih, tako da će sve čemu ih naučite prihvatiti
bez otpora.
Komentari