Morski plodovi - su u piramidi pravilne ishrane, u grupi sa mesom i svim vrstama ribe.
Njihovo meso je važan izvor belančevina visoke biološke vrednosti. Lako je svarljivo i sadrži mali procenat ukupne i zasićene masti, ali veliku količinu holesterola.Komentari